Sankcijos, susijusios su Rusijos pradėtu karu Ukrainoje.

Žalieji pirkimai

Peržiūrėti visus 21 straipsnius

Dinaminės pirkimų sistemos

Mažų organizacijų pirkimai

Mažos vertės pirkimai

Peržiūrėti visus 50 straipsnius

Pirkimų dokumentacija

Peržiūrėti visus 16 straipsnius

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijai

Tiekėjų pašalinimo pagrindai

Tiekėjų informavimas, informacijos viešinimas (suteikimas)

Peržiūrėti visus 40 straipsnius

COVID-19, Koronavirusas

Sutartys

Rinkos konsultacijos / Rinkos tyrimas

Peržiūrėti visus 11 straipsnius

Pasiūlymų vertinimas

Peržiūrėti visus 53 straipsnius

EBVPD

Peržiūrėti visus 46 straipsnius

Pirkimo nutraukimas

Peržiūrėti visus 7 straipsnius

Ginčai, pretenzijos, skundai

Peržiūrėti visus 32 straipsnius

Verčių skaičiavimas / BVPŽ

Peržiūrėti visus 19 straipsnius

Kainodara

Peržiūrėti visus 11 straipsnius

CPO

Peržiūrėti visus 7 straipsnius

Įvairūs informaciniai pranešimai, apžvalgos

Peržiūrėti visus 8 straipsnius

Subranga, rėmimasis pajėgumais

Peržiūrėti visus 13 straipsnius

Viešojo pirkimo komisija

Peržiūrėti visus 37 straipsnius

Ataskaitos

Peržiūrėti visus 14 straipsnius

Klausimai dėl įstatymo (ne)taikymo atvejų

Peržiūrėti visus 28 straipsnius

Techninė specifikacija

Peržiūrėti visus 10 straipsnius

Planavimas, suvestinės viešinimas

Peržiūrėti visus 16 straipsnius

Pirkimo dokumentai

Peržiūrėti visus 25 straipsnius

Konfidencialumas

Peržiūrėti visus 9 straipsnius

Derybos

Peržiūrėti visus 25 straipsnius

Kvalifikacija

Peržiūrėti visus 10 straipsnius

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

Sąskaitos ir e. sąskaitos

Komunalinio sektoriaus pirkimai

Kiti klausimai

Peržiūrėti visus 51 straipsnius

„Socialiniai“ pirkimai

Kuras pagal Vyriausybės nutarimą

Peržiūrėti visus 30 straipsnius