Jeigu pirkimą sudaro kelios pirkimo dalys ir tik vienoje pirkimo dalyje tiekėjo pasiūlyta kaina viršija tai vienai daliai suplanuotą lėšų sumą (visose kitose pirkimo dalyse tiekėjų pasiūlymai neviršija suplanuotų lėšų sumų), ar tokiu atveju privalu nutrau

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema; Aprašas arba MVPTAMažos vertės pirkimų tvarkos aprašas;

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite