Skip to main content
search shadow

Ar privalo pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose visų pirkimų atvejais nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas atitinka VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punkte (PĮ 59 straipsnio 1 dalis) nustatytą pašalinimo pagrindą?

Komentarai

0 komentarų

Komentarai prie šio straipsnio nėra leidžiami

Pateikti užklausą

Pateikti užklausą