Skip to main content
search shadow

2020-07-02, e3K-3-213-469/2020, dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių reikalavimų tiekėjų teisei verstis veikla kvalifikavimą ir atitikties jiems vertinimą, aiškinimo ir taikymo.

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite

Pateikti užklausą

Pateikti užklausą