Skip to main content
search shadow

Kuomet vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 2 straipsnio 3 punktu, darbai, prekės ir paslaugos laikomos tiesiogiai susijusios su šio įstatymo 1 ir 2 punktuose nurodyta karine įranga?

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite

Pateikti užklausą

Pateikti užklausą