Ar pirkimo vykdytojas, vykdydamas atvirą konkursą, turi prašyti tiekėjo patikslinti EBVPD, jeigu jis užpildė dalį „IV dalis. Kandidatų, kurių kvalifikacija tinkama, skaičiaus sumažinimas“, kuri pildoma kai vykdomas ribotas konkursas?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema; Aprašas arba MVPTAMažos vertės pirkimų tvarkos aprašas;

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite