Skip to main content
search shadow

Kuo skiriasi EBVPD II dalies C klausimas "Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais" nuo D dalies klausimo?

Komentarai

0 komentarų

Komentarai prie šio straipsnio nėra leidžiami

Pateikti užklausą

Pateikti užklausą