Užsienio tekėjas EBVPD III dalyje, D skiltyje Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, atsakant į klausimą „Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?“ atsakė Ne. Ar prašyti tikslinti EBVPD?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema; Aprašas arba MVPTAMažos vertės pirkimų tvarkos aprašas;

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite