Ar turi teisę perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nustatyti, kad pasiūlymą teikti gali tik viena iš rezervuotą teisę turinčių įmonių, pavyzdžiui, socialinė įmonė? T. y. ar gali būti apribotas socialinės įmonės statusas teikiant pasiūlymą?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema; Aprašas arba MVPTAMažos vertės pirkimų tvarkos aprašas;

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite