Ar galima kelti Gynybos įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytus reikalavimus dėl profesinio pažeidimo nebuvimo pasirinktinai, t.y. nebūtinai visus, kurie nurodyti 34 straipsnio 2 dalies 4 punkto visuose a)-d) papunkčiuose?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema; Aprašas arba MVPTAMažos vertės pirkimų tvarkos aprašas;

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite