Perkančioji organizacija ketina įsigyti ginklų ir šaudmenų saugyklų, kuriose bus saugoma karinė įranga, įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Bendrąjį karinės įrangos sąrašą, statybos darbus. Kokiu įstatymu vadovautis perkant?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema; Aprašas arba MVPTAMažos vertės pirkimų tvarkos aprašas;

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite