Kuomet vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 2 straipsnio 4 punktu, darbai, prekės ir paslaugos laikomos tiesiogiai susijusios su šio įstatymo 1 ir 2 punktuose nurodyta karine įranga?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema; Aprašas arba MVPTAMažos vertės pirkimų tvarkos aprašas;

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite