Ar reikalingas pirkimas dėl ikiteisminio skolų išieškojimo, kuomet perkančiajam subjektui/ perkančiajai organizacijai tai nieko nekainuoja?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema; Aprašas arba MVPTAMažos vertės pirkimų tvarkos aprašas;

Komentarai

4 komentarų

 • Avatar
  Aistė Česnulytė

  Pažymėtini Teisingumo Teismo išaiškinimai, kad kai viešasis subjektas siekia sudaryti tiekimo sutartis su visais ūkio subjektais, norinčiais tiekti atitinkamas prekes šio viešojo subjekto nurodytomis sąlygomis, tai, kad nenurodomas ūkio subjektas, su kuriuo išimtinai būtų sudaroma sutartis, reiškia, jog nėra būtinybės konkrečių viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo taisyklių taikyti šios perkančiosios organizacijos veiksmams, siekiant užkirsti kelią tam, kad ši sudarys sutartį palankiau vertindama nacionalinius ūkio subjektus(žr. pagal analogiją Teisingumo Teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimo byloje Falk Pharma, C-410/14, 37 punktą). Taigi tokie atsakovės ir šios rinkos srities ūkio subjektų galimi bendradarbiavimo susitarimai nepatektų į viešojo pirkimo sąvoką, taigi ir į viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą

  0
  Comment actions Permalink
 • Avatar
  Gediminas Golcevas

  Pastaba gera, tačiau šis DUK kalba ne apie tokias situacijas.

  0
  Comment actions Permalink
 • Avatar
  Aistė Česnulytė

  klausime nebuvo pasakyta, kad vienintelį tiekėją pasirinks...

  0
  Comment actions Permalink
 • Avatar
  Gediminas Golcevas

  Nemanau, kad tikslinga kiekvieną klausimą papildyti išimtinio pobūdžio informacija, juolab kad skolų išieškojimo paslaugos šiaip jau ir būna patikimos vienam tiekėjui, ir tikrai ne pats vartotojas pasirenka kas iš jo išieškos skolas perkančiosios organizacijos naudai. 

  0
  Comment actions Permalink

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite