Ar reikia atskirai pasirašyti tiekėjui EBVPD, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad pasiūlymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema; Aprašas arba MVPTAMažos vertės pirkimų tvarkos aprašas;

Komentarai

1 komentaras

 • Avatar
  ernestas

  1. pasirašytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (toliau – EBVPD), kuriame patvirtinama, kad nėra pagrindo tiekėjo pašalinti iš pirkimo. (Konkurso sąlygų x priedas).
  2. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi patvirtinti visą pasiūlymą (atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu nereikia).
  **Dviprasmybė sąlygose, prašo pasirašyti, o po to sako, kad nereikia visų atskirai pasirašyti. Ar galima teikti atskirai nepasirašytą EBVPD?

  0
  Comment actions Permalink

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite