Ar Mažos vertės pirkimų aprašo 21.2.20 punktas taikomas perkant keleivių pervežimo traukiniais paslaugas siekiant darbuotojui atvykti į darbo vietą? 

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema; Aprašas arba MVPTAMažos vertės pirkimų tvarkos aprašas;

Komentarai

1 komentaras

  • Avatar
    Aistė Česnulytė

    O šiuo atveju nereikia vadovautis VPĮ 6 str. "Specialūs atvejai, kai šio įstatymo reikalavimai netaikomi paslaugų pirkimams" 10) viešojo keleivinio transporto geležinkeliais arba metro paslaugų pirkimams ?

    0
    Comment actions Permalink

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite