Kaip elgtis, jeigu po pasiūlymų pateikimo termino, bet dar nesudarius pirkimo sutarties, paaiškėjo, jog tiekėjas po pasiūlymų pateikimo termino yra pripažintas pažeidusiu Konkurencijos įstatymą ir jam paskirta ekonominė sankcijia?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema;

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite