Kai geriausio pasiūlymo tiekėjas pasiūlo ne visą reikiamą biokuro kiekį, įsigyjančioji organizacija gali sudaryti sutartis su keliais laimėtojais. Ar tokiu atveju Taisyklių 21 punkto sąlygos vertinamos atskirai kiekvienai planuojamai sudaryti sutarčiai?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema; Aprašas arba MVPTAMažos vertės pirkimų tvarkos aprašas;

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite