Energetikos srityje veikianti įmonė perka kurą, reikalingą šilumos energijai gaminti. paprašė pateikti fiksuotą kainą, ir nenurodė informacijos dėl sutarties kainos indeksavimo. Ar galima sąlygą dėl kainos indeksavimo įtraukti sudarant sutartį?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema; Aprašas arba MVPTAMažos vertės pirkimų tvarkos aprašas;

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite