Ką turi žymėti subrangovas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, pildydamas EBVPD II dalį "Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją" atsakydamas į klausimą "Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais"?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema; Aprašas arba MVPTAMažos vertės pirkimų tvarkos aprašas;

Komentarai

0 komentarų

Komentarai prie šio straipsnio nėra leidžiami