Pirkimo vykdytojas kelia kvalifikacinį reikalavimą – teisė verstis veikla. Kurioje EBVPD IV dalies "Atrankos kriterijai" A skiltyje "Tinkamumas" pirkimo vykdytojas turi pažymėti keliamą kvalifikacinį reikalavimą?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema;

Komentarai

0 komentarų

Komentarai prie šio straipsnio nėra leidžiami