Ką tiekėjas turi nurodyti EBVPD II dalyje "Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją" B skirsnyje "Ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą"?

Sekti

Komentarai

0 komentarų

Komentarai prie šio straipsnio nėra leidžiami