Skip to main content
search shadow

Ką tiekėjas turi nurodyti EBVPD II dalyje "Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją" B skirsnyje "Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus"?

Komentarai

0 komentarų

Komentarai prie šio straipsnio nėra leidžiami

Pateikti užklausą

Pateikti užklausą