Kaip turėtų elgtis pirkimo vykdytojas, jeigu pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui (bet dar nesudarius pirkimo sutarties paaiškėjo, kad viešajame pirkime dalyvaujantis tiekėjas tik po pasiūlymo pateikimo termino buvo įtrauktas į Melagių sąrašą?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema; Aprašas arba MVPTAMažos vertės pirkimų tvarkos aprašas;

Komentarai

0 komentarų

Komentarai prie šio straipsnio nėra leidžiami