Ar privalo pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose visų pirkimų atvejais nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas atitinka VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punkte (PĮ 59 straipsnio 1 dalis) nustatytą pašalinimo pagrindą?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema; Aprašas arba MVPTAMažos vertės pirkimų tvarkos aprašas;

Komentarai

0 komentarų

Komentarai prie šio straipsnio nėra leidžiami