Jeigu viešojo pirkimo sutartis sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir ji nėra išviešinta centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), ar tokiu atveju reikia atsiskaitymo dokumentus teikti per informacinę sistemą „E. sąskaita“?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema;

Komentarai

0 komentarų

Komentarai prie šio straipsnio nėra leidžiami