Ar perkančioji organizacija galėtų pirkimą įskaičiuoti į viešųjų pirkimų vykdytų „žaliai“ procentą, jei pirkimo dokumentuose nebuvo nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, o tiekėjas pasiūlė prekes, kurios atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema;

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite