Perkančioji organizacija vykdė rezervuotą pirkimą, nurodytą Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsnyje. Ar ji gali šį pirkimą įskaičiuoti į 5 procentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnį privalomų atlikti pirkimų?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema;

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite