Kodėl Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos sąlygos, sudarančios galimybę viešuosiuose pirkimuose dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms arba ir kitoms socialinėms įmonėms, taip pat nustatyti socialinės apsaugos reikalavimus?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema;

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite