Ar galima pirkimą laikyti atliktu pagal VPĮ 91 str., jeigu pirkimą laimėjo socialinė įmonė, tačiau pirkimo dokumentuose nebuvo nurodyta, kad pirkime gali dalyvauti tik įmonės, atitinkančios VPĮ 91 str. reikalavimus?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema;

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite