Perkančioji organizacija ketina pirkimą atlikti vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje numatyta išimtimi. Ar gali perkančioji organizacija tokį pirkimą pradėti be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema;

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite