Kaip turėtų būti pritaikomas VPĮ 2 str. 15 d. 2 p. ir 9 str. 14 d., kai perkančioji organizacija to paties tipo prekių, paslaugų ar darbų pirkimus skirtus tam pačiam objektui atlieka tiek savarankiškai, tiek ir iš centrinės perkančiosios organizacijos?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema;

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite