Kaip turėtų elgtis perkančioji organizacija, jeigu metų pradžioje (iki kovo 15 dienos) dar nėra patvirtinusi viešųjų pirkimų plano ir nėra paskelbusi viešųjų pirkimų suvestinės, tačiau turi pradėti vykdyti viešąjį pirkimą?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema;

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite