Kokį pirkimo būdą reikėtų įrašyti pirkimų suvestinėje, kuri skelbiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, kai prekių, paslaugų ar darbų planuojama įsigyti centrinės perkančiosios organizacijos kataloge?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema;

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite