Ar perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, kuri pateikta nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte ar 2 punkte nurodytų terminų (pateikta pavėluotai), privalo stabdyti pirkimo procedūrą?

Sekti

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas; PO – Perkančioji organizacija; Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; PS – Perkantysis subjektas; Gynybos įstatymasLietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema;

Komentarai

0 komentarų

Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite